Svatební zábava

1. Svatební kvíz

Jedna z nejoblíbenějších a tak také nejčastějších svatebních her je novomanželský kvíz. Existuje spoustu variant, jak tento kvíz dělat. Zde Vám přiblížím několik z nich.

Nevěsta a ženich si sednou na židle doprostřed tanečního parketu – zády k sobě. Oba si sundají své boty a každý si vezme do jedné ruky svou botu a do druhé botu partnera(ky). Svatební moderátor (svědci, dj, svatební agent) klade postupně otázky a novomanželé ve stejnou chvíli zvedají botu jako odpověď (nevěsta bota = nevěsta, ženich bota = ženich). Některé páry se v průběhu večera převlékají do pohodlnějšího oblečení. Doporučuji tuto hru hrát ještě před převlékáním. Zažil jsem svatbu, kde tomu tak nebylo a zvedání pánské obnošené tenisky tuto hru poněkud degraduje (je dobré mít alespoň tu slavnostní obuv někde v blízkosti). Jako takový zlepšovák lze novomanžele za každou shodnou odpověď odměnit. Odměny mohou být jakékoliv, osobně mi přišlo nejvtipnější jako poukaz na nějakou činnost od svatebních hostů.

Otázky si každý může vymyslet a přizpůsobit sám. zde je pár často používaných:

Kdo vyslovil první slovo svatba? Kdo už někdy zapomněl na výročí/narozeniny/svátek? Kdo z vás je lepší řidič? Kdo je hlava rodiny? Kdo má poslední slovo?…

Takto to má vypadat! I když už v pohodlném oblečení, boty měli připraveny a může se zvedat.

Druhá varianta svatebního kvízu je formou otázek pro všechny. Dva druhy otázek klade opět svatební moderátor. Jedny otázky jsou pro novomanžele, druhé pro svatební hosty.

Moderátor položí otázku nevěstě, ženich odpovídá, nevěsta potvrdí nebo vyvrátí manželovu odpověď. Další otázku dostane ženich, odpovídá nevěsta. Otázky pro novomanžele: Co je vyryto na snubním prstenu? Kolik stálo půjčení svatebních šatů nevěsty? Jaké je ženichovo telefonní číslo?…

Moderátor položí otázku a určí někoho z hostů, kdo odpoví. Další otázku položí někomu jinému. Doporučuji prostřídat všechny hosty. Otázky pro svatební hosty: Jaký je věk novomanželů? Jak dlouho se novomanželé znají? Kdo vezl nevěstu na obřad?…

Za každou správnou odpověď je možno rozdávat opět nějaké drobné ceny.

Ženich v dobré náladě, ale to ještě neví co ho čeká :-).

2. Královský kočár

Jedna z nejoblíbenějších svatebních her, která zaměstná jak ženicha s nevěstou, tak i svatební hosty. Hra, u níž je vyžadována jistá dávka koncentrace, může být pro některé aktéry náročnější, ale o to zábavnější pro ostatní pozorovatele. Kdo nesplní úkol musí se napít. Čeho? to už je na Vašem rozhodnutí.

Příprava hry

  • 9 dobrovolníků
  • nevěstu se ženichem
  • 11 židlí
  • eventuálně rekvizity v podobě papírových koňských hlav, korunek pro krále a královnu
  • několik dohlížejících na to, zda všichni plní včas své úkoly

Sežeňte tedy 9 dobrovolníků a nevěstu se ženichem, kteří se musí hry účastnit povinně. Připravte si 11 židlí, ze kterých vytvoříte pomyslný královský kočár, a postupně usaďte všechny hrající hosty na židle. Následně každému z hostů přidělte roli.

Volitelně můžete hráčům nalepit na čelo, nebo přišpendlit na hruď název role tak, aby na ně sami hráči neviděli, ale byly k vidění jen pro přihlížející diváky.

Každému z hráčů dejte do ruky prázdnou skleničku, do které mu bude při každé chybě nalito předem dohodnuté množství a druh alkoholu. Měli byste mít na paměti, že není dobré opít hráče do němoty, takže volte spíše slabší druhy alkoholu, nebo nalévejte pouze menší panáky.

Pověřená osoba (moderátor, DJ) bude číst pohádkový příběh o královském kočáru a každý z účastníků hry musí vstát a zase si hned sednout jakmile uslyší jméno své postavy/role. Pokud nevstane, nebo vstane mimo svoji roli (stanovte si určitou toleranci), hra se pozastaví a hráči, který nevstal, se nalije panák. V závislosti na tom, jak moc budou hráči chybovat se hra protáhne. Příběh tedy můžete podle času zkracovat.

Před samotným začátkem si doporučujeme hru vyzkoušet nanečisto přečtením krátké části textu. Případně stačí, když budete náhodně vyvolávat různé postavy ze hry a ti budou postupně vstávat. Všichni zúčastnění si tak hru vyzkouší, sžijí se s rolí a následně můžete začít naostro.

Role a postavy, rozmístění osob při svatební hře svatební kočár

  • Kočár vezou 2 koně: pravý kůňlevý kůň (oba vstávají také na spojení koně a povoz)
  • Za koňmi sedí kočí (vstává při vyslovení slova kočí)
  • Za kočím sedí 4 svatebčané, kteří symbolizují 4 kola kočáru: pravé přední kololevé přední kolopravé zadní kololevé zadní kolo (všichni čtyři vstávají také na slovo kočár)
  • Mezi 4 koly kočáru sedí novomanželé
    Ženich: král
    Nevěsta: královna
    (oba vstávají také na slova královský, království, zámek)
  • Úplně na konec nebo po okrajích kočáru usaďte poslední dva hosty, kteří budou kameny (vstávají také na slova výmoly a díra)

Při vyslovení spojení „královský kočár“ vstávají úplně všichni účastníci hry!

Volitelné rozšíření hry

Pokud si chcete hru udělat ještě trošku zábavnější, můžete některým postavám přiřadit další úkoly spojené s jejich rolemi.

Kočí: práskne bičem
Koně: zařehtají
Kameny: postaví se a otočí se kolem vlastní osy

Text příběhu ke hře královský kočár je ke stažení níže.

3. Zkouška pro nevěstu

Nevěstě je předáno vajíčko, nejlépe sirové, a ta jej musí bez pomoci ženicha protáhnout z jedné ženichovi nohavice do druhé bez toho, aniž by se vajíčko rozbilo. Tato zkouška prý prokazuje jemnost novomanželky.

4. Kolíčky a nevěsta

Nevěsta soutěží s jinou ženou nebo ženami v páru. Úkolem žen je poslepu najít tři kolíčky, které jsou připevněny na různá nepředvídatelná místa ženichova nebo jiného mužského oblečení, jako jsou např. tkaničky, límeček, klopa apod.

5. Hledání nevěsty podle kotníčků nebo uší

Vybere se z hostů pár žen do nichž se přimíchá nevěsta a utvoří se řada. Ženich se zavázanýma očima, podle kotníků nebo uší určuje, která z žen je jeho nevěsta. Do řady lze pro legraci přidat alespoň jeden muž, aby se tak ztížil ženichovi výběr.

Lze udělat i varianta pro nevěstu kdy, poznává svého muže podle zadku.

6. Balónkový tanec

Balónkový tanec probíhá takto: tanečním dvojicím se na parketu přivážou ke kotníkům balónky a když začne hrát hudba, tak se ženy a dívky snaží svými podpatky propíchnout dalším tanečním párům jejich balónky. Kdo má u nohy prasklý balónek, musí z kola ven a tak vyhrává ten kdo má na noze jako poslední neprasklý balónek. Často dochází k žertovným situacím a tanečním kreacím, během kterých se ženy a dívky snaží vzájemně propíchnout balónek své sokyně v tanci.

Další varianta tance s balónky: taneční pár si umístí mezi své hlavy nafouknutý balónek (případně jablko, pomeranč) a tančí v rytmu hudby. Pár, kterému spadne balónek, vypadává ven z kola. Vyhrává tak dvojice, která je nejvíce sehraná a balónek jim mezi hlavami vydrží nejdéle.

7. Židličkový tanec

Židličkový tanec spočívá v tom, že je uprostřed tanečního parketu umístěno několik židlí ( o jednu méně než je tanečních párů). Páry kolem židlí tančí či je obchází. Když přestane hrát muzika, musí si dámy sednout na židli. Ta která nemá židli, tak i se svým tanečním partnerem vypadává. Po každém kole se ubere jedna židle a vyhraje ten pár, který si sedne jako poslední. Tato forma zábavy je velmi oblíbená i pro přihlížející, nezřídka kdy se totiž stane, že si jedna z dam místo na židli sedne na zem, protože není dostatečně rychlá a její kolegyně jí židličku před nosem sebere.

Svatební tradice

1. Házení svatební kyticí

Házení svatební kyticí probíhá tak, že do hloučku někde uprostřed volného prostoru se postaví všechny přítomné svobodné (zadané i nezadané) ženy a slečny. Nevěsta se postaví k nim zády (alespoň 2 m od nich) a svatební kytici hodí přes levé rameno směrem k nim. Ta žena/slečna, která kytici chytí se může začít radovat. Podle tradice jí čeká do 1 roku svatba.

2. Stahování podvazku

Nevěsta se posadí na viditelné místo v rámci restaurace a vyhrne si svatební sukni. Ženich musí jednou rukou nebo ústy (bez pomocí rukou) stáhnout podvazek z nevěstiny nohy. Nevěstin podvazek se pak využívá pro další svatební hry.

3. Střílení/házení, dražba podvazku

Po stažení podvazku mohou nastat 2 situace. A) Podvazek se hází/střílí stejně jako svatební kytice. Ovšem podvazek hází ženich a samozřejmě mezi svobodné (zadané i nezadané) přítomné muže. B) Podvazek se draží, klasickým přihazováním, jako na dražbě.

Zvyk házení podvazku pochází původem z Anglie (14. stol.). Takto získaná část oděvu nevěsty měla přinášet štěstí a značila brzkou svatbu.

I já občas něco ulovím :-).

4. Házení rýže

Rýže by měla manželům zajistit plodný vztah se zdravými a spokojenými potomky. Rýže také prý zaručí bohatství a zažene nouzi. Pokud žena touží po dítěti, stačí jí, aby po svatbě pochovala miminko. Zanedlouho poté prý určitě otěhotní.

5. Rozbíjení talíře

Při příchodu na svatební hostinu by měl personál novomanžele přivítat a nabídnout jim přípitek. Pak na zem nečekaně upustí talíř, který by se měl rozbít. Novomanželé dostanou smetáček a lopatku a mají za úkol nepořádek uklidit.

Střepy z rozbitého talíře přinášejí štěstí, společným zametáním pak novomanželé prokazují vůli spolupracovat a hlukem se odhánějí zlí duchové. Hned trojitý význam má tahle předlouhá svatební tradice.